Có 1 kết quả:

tam miên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tằm sinh ra thành nhộng, lột xác ba lần. Khi lột xác, có trạng thái như ngủ, gọi là “tam miên” 三眠. ◇Lí Bạch 李白: “Ngô địa tang diệp lục, Ngô tàm dĩ tam miên” 吳地桑葉綠, 吳蠶已三眠 (Kí đông lỗ nhị trĩ tử 寄東魯二稚子).

Một số bài thơ có sử dụng