Có 1 kết quả:

tam huyền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. (Âm) Một thứ đàn thời cổ, có ba dây.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ đàn thời cổ, có ba dây.