Có 1 kết quả:

tam sắc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ “đầu tử” 骰子 con xúc xắc. § Gọi thế vì trong cờ bạc, mỗi lần ném ba con xúc xắc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba màu xanh, trắng, đỏ. Chỉ lá cờ của nước Pháp. Văn tế sĩ dân lục tỉnh của Nguyễn Đình Chiểu có câu: » Mấy nơi tổng lí xã thôn, đều mắc hại cùng cờ tam sắc «.