Có 1 kết quả:

tam ngu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Theo lễ tang của ta, ba tuần lể sau khi tống táng gọi là “tam ngu” 三虞.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lễ cúng tuần thứ ba sau khi chôn cất. Một trong tang lễ thời xưa.