Có 1 kết quả:

tam giác hình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình ba góc.