Có 1 kết quả:

tam quan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gọi chung ba cửa ải thời xưa. § Bao gồm tên ba cửa ải khác nhau, tùy theo địa phương hoặc triều đại.
2. Chỉ ba bộ phận quan trọng trên thân người. Có nhiều thuyết khác nhau: (1) Tai, mắt, miệng. (2) Miệng, chân, tay.
3. Riêng chỉ “hạ đan điền” 下丹田.
4. Danh từ đông y, còn gọi là “tam chỉ quan” 三指關, tức “phong quan” 風關, “khí quan” 氣關, “mệnh quan” 命關.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái cổng lớn, có ba lối ra vào, một lối lớn ở giữa, hai lối nhỏ ở hai bên. Cổng chùa thời xưa thường làm theo lối tam quan này.

Một số bài thơ có sử dụng