Có 1 kết quả:

thượng nguyên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Nguyên tiêu tiết” 元宵節 rằm tháng giêng âm lịch, còn gọi là “thượng nguyên” 上元.
2. Thuật số dụng ngữ: Thuật số gia lấy sáu mươi Giáp Tí phối hợp với Cửu cung, gồm một trăm tám mươi năm. Giáp Tí thứ nhất gọi là “thượng nguyên” 上元, Giáp Tí thứ hai gọi là “trung nguyên” 中元, Giáp Tí thứ ba gọi là “hạ nguyên” 下元.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng chỉ ngày rằm tháng giêng âm lịch.

Một số bài thơ có sử dụng