Có 1 kết quả:

thượng hình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình phạt rất nặng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự trừng phạt rất nặng.

Một số bài thơ có sử dụng