Có 1 kết quả:

thượng ty

1/1

thượng ty

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ông chủ, cấp trên

Một số bài thơ có sử dụng