Có 1 kết quả:

thượng thọ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trăm tuổi.
2. Tuổi 90 trở lên.
3. Chúc thọ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tuổi già rất cao.