Có 1 kết quả:

thượng thị

1/1

thượng thị

giản thể

Từ điển phổ thông

ngoài chợ