Có 1 kết quả:

thượng cấp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bậc trên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bậc trên. Người trên.