Có 1 kết quả:

thượng sam

1/1

thượng sam

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

áo choàng

Một số bài thơ có sử dụng