Có 1 kết quả:

thượng tải

1/1

thượng tải

phồn thể

Từ điển phổ thông

tải lên, upload (tin học)