Có 1 kết quả:

thượng khuê

1/1

thượng khuê

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một huyện nay thuộc phía tây nam thành phố Thiên Thuỷ, tỉnh Cam Túc của Trung Quốc