Có 1 kết quả:

thượng hương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dâng hương cho thần phật.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đốt nhang dâng thần thánh.

Một số bài thơ có sử dụng