Có 1 kết quả:

hạ ngọ

1/1

hạ ngọ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

buổi chiều

Từ điển trích dẫn

1. Lúc sau trưa, từ mười hai giờ tới chiều.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sau buổi trưa, tức buổi chiều.