Có 1 kết quả:

hạ hồi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lớp tuồng sau.
2. Đoạn sau

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lớp sau. Khúc sau. Đoạn sau.