Có 1 kết quả:

hạ ngục

1/1

hạ ngục

giản thể

Từ điển phổ thông

bỏ tù, tống giam