Có 1 kết quả:

hạ tứ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ban cho kẻ dưới.
2. Lời nói khiêm khi nhận vật gì của người khác cho mình.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ban cho kẻ dưới.

Một số bài thơ có sử dụng