Có 1 kết quả:

hạ cố

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đoái nhìn tới kẻ dưới.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đoái nhìn tới kẻ dưới. Tiếng khiêm nhường.

Một số bài thơ có sử dụng