Có 1 kết quả:

bất đan

1/1

bất đan

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Butan