Có 1 kết quả:

bất đảo ông

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Con lật đật (đồ chơi, hình như ông già, trên nhẹ dưới nặng, làm đổ xuống lại bật đứng dậy).
2. Tỉ dụ người khéo xoay sở, khó đánh đổ làm cho thất bại được. ◇Liễu Á Tử 柳亞子: “Tam thập tứ niên bất đảo ông, Triêu Tần mộ Sở nhất thì hùng” 三十四年不倒翁, 朝秦暮楚一時雄 (Vịnh sử 詠史) Ba mươi bốn năm trời "ông không đổ", Sáng theo Tần chiều theo Sở, là bậc tài giỏi một thời.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con lật đật, một đồ chơi của trẻ con, một loại búp bê, đáy tròn, trọng tâm rất thấp, để nằm xuống lại bật dậy ( không ngã xuống bao giờ ).

Một số bài thơ có sử dụng