Có 1 kết quả:

bất khắc

1/1

bất khắc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không thể

Từ điển trích dẫn

1. Không làm nổi. ◇Lưu Vũ Tích 劉禹錫: “Thường cụ bất khắc phụ hà, dĩ thiểm tiền nhân” 常懼不克負荷, 以忝前人 (Vị Đỗ tư đồ tạ tứ truy tặng biểu 為杜司徒謝賜追贈表) Thường lo sợ không đảm đương gánh vác nổi, làm nhục tiền nhân.
2. Không thắng. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: 韓浩曰: “Hàn Hạo viết: Nguyện tá tinh binh tam thiên kích chi, đương vô bất khắc” 願借精兵三千擊之, 當無不克 (Đệ thất thập hồi).

Một số bài thơ có sử dụng