Có 1 kết quả:

bất toàn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không hoàn bị.
2. Không trọn vẹn, không hoàn toàn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không trọn vẹn.

Một số bài thơ có sử dụng