Có 1 kết quả:

bất động

1/1

bất động

giản thể

Từ điển phổ thông

bất động