Có 1 kết quả:

bất hoà

1/1

bất hoà

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bất hoà, bất đồng

Từ điển trích dẫn

1. Không hòa thuận, có xích mích. ◇Sử Kí 史記: “Quốc loạn, thượng hạ bất thân, phụ tử bất hòa” 國亂, 上下不親, 父子不和 (Tuần lại liệt truyện 循吏列傳) Nước rối loạn, trên dưới không thân thiết, cha con không hòa mục.
2. Không phù hợp.
3. Không điều hòa. ◇Quản Tử 管子: “Âm dương bất hòa, phong vũ bất thì” 陰陽不和, 風雨不時 (Thất thần thất chủ 七臣七主) Âm dương không điều hòa, gió mưa không phải lúc.
4. Không vui vẻ. ◇Sử Kí 史記: “Thái hậu bất hòa chi sắc thiểu giải” 太后不和之色少解 (Triệu thế gia 趙世家) Nét mặt không vui của thái hậu mới thư giãn một chút.
5. Không khỏe, thân thể không được dễ chịu. ◇Thuyết Đường 說唐: “Ca ca quý thể bất hòa, hà tất câu thử cố sáo?” 哥哥貴體不和, 何必拘此故套 (Đệ lục hồi) Anh trong người không được khỏe khoắn, sao cứ câu nệ thói cũ?

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không được êm đềm. Chỉ sự xích mích.

Một số bài thơ có sử dụng