Có 1 kết quả:

bất đắc dĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chẳng đặng đừng. Cực chẳng đã.

Một số bài thơ có sử dụng