Có 2 kết quả:

bất dịbất dịch

1/2

bất dịch

phồn & giản thể