Có 1 kết quả:

bất hội

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không đến phải, không có. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Nhữ Xuyên Trung bất hội siểm nịnh, ngô Trung Nguyên khởi hữu siểm nịnh giả hồ?” 汝川中不會諂佞, 吾中原豈有諂佞者乎 (Đệ lục thập hồi) Ngươi bảo nước Thục không có người siểm nịnh, thế ở Trung Nguyên ta có kẻ siểm nịnh à?
2. Không tiếp kiến, không gặp mặt. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Sở hữu hạ tiết lai đích thân hữu nhất khái bất hội, chỉ hòa Tiết di ma, Lí thẩm nhị nhân thuyết thoại thủ tiện” 所有賀節來的親友一概不會, 只和薛姨媽, 李嬸二人說話取便 (Đệ ngũ tam hồi) Bạn bè đến mừng tết đều không tiếp, chỉ ngồi nói chuyện với Tiết phu nhân và thím Lý mà thôi.
3. Không thể, không có khả năng, không biết. ◎Như: “giá hài tử đáo hiện hoàn bất hội thuyết thoại, chân lệnh nhân đam tâm” 這孩子到現還不會說話, 真令人擔心.
4. Không. § Dùng như “bất” 不. ◎Như: “ngã tuyệt bất hội cáo tố nhĩ tha đích khứ xứ” 我絕不會告訴你他的去處.

Một số bài thơ có sử dụng