Có 1 kết quả:

bất kì

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tình cờ, ngẫu nhiên. ◎Như: “bất kì nhi ngộ” 不期而遇 tình cờ gặp.
2. Không ngờ. ◇Tây du kí 西遊記: “Thần đẳng phụng thánh chỉ xuất sư hạ giới, thu phục yêu tiên Tôn Ngộ Không, bất kì tha thần thông quảng đại, bất năng thủ thắng, nhưng vọng Vạn Tuế thiêm binh tiễu trừ” 臣等奉聖旨出師下界, 收伏妖仙孫悟空, 不期他神通廣大, 不能取勝, 仍望萬歲添兵剿除 (Đệ tứ hồi) Chúng thần vâng lệnh thánh chỉ đem quân xuống hạ giới để thu phục yêu quái Tôn Ngộ Không, không ngờ nó thần thông rất lớn, nên không thể đánh thánh được, cúi mong Thượng Hoàng cho thêm quân tiễu trừ.

Một số bài thơ có sử dụng