Có 1 kết quả:

bất tử dược

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thuốc trường sinh. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Nghệ thỉnh bất tử chi dược ư Tây Vương Mẫu, Hằng Nga thiết dĩ bôn nguyệt” 羿請不死之藥於西王母, 姮娥竊以奔月 (Lãm minh 覽冥) (Hậu) Nghệ xin bà Tây Vương Mẫu cho thuốc trường sinh bất tử, Hằng Nga uống trộm bay lên mặt trăng.

Một số bài thơ có sử dụng