Có 1 kết quả:

bất mãn

1/1

bất mãn

giản thể

Từ điển phổ thông

bất mãn, không hài lòng