Có 2 kết quả:

bất tiêubất tiếu

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không giống như. Chỉ đứa con hư hỏng không giống cha mẹ. Cũng là tiếng tự xưng của người con đang chịu tang cha mẹ — Kém tài kém đức không giống như người hiền tài.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển trích dẫn

1. Con không được như cha, chỉ đứa con hư hỏng.
2. Không có tài năng.
3. Hư hỏng, phẩm hạnh không tốt.

Một số bài thơ có sử dụng