Có 1 kết quả:

bất xuyết

1/1

bất xuyết

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Không thôi, không ngừng nghỉ. ◎Như: “đàm vịnh bất xuyết” 談詠不輟.