Có 1 kết quả:

sửu thời

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giờ “sửu” 丑, tức từ 1 tới 3 giờ khuya.