Có 1 kết quả:

chuyên tâm

1/1

chuyên tâm

giản thể

Từ điển phổ thông

chuyên tâm, tập trung, miệt mài, mê say