Có 1 kết quả:

chuyên môn

1/1

chuyên môn

giản thể

Từ điển phổ thông

chuyên môn, chuyên nghiên cứu về một thứ