Có 1 kết quả:

tùng lâm

1/1

tùng lâm

giản thể

Từ điển phổ thông

rừng rậm, rừng già