Có 1 kết quả:

đông kinh

1/1

đông kinh

giản thể

Từ điển phổ thông

Tokyo (thủ đô của Nhật Bản)