Có 1 kết quả:

đông minh

1/1

đông minh

giản thể

Từ điển phổ thông

(viết tắt của: đông nam á quốc gia liên minh 東南亞國家聯盟,东南亚国家联盟)