Có 1 kết quả:

nghiêm hàn

1/1

nghiêm hàn

giản thể

Từ điển phổ thông

lạnh buốt