Có 1 kết quả:

cổn
Âm Hán Việt: cổn
Unicode: U+4E28
Tổng nét: 1
Bộ: cổn 丨 (+0 nét)
Lục thư: chỉ sự
Nét bút:
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

1/1

cổn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. nét xổ
2. bộ cổn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bộ “cổn”.

Từ điển Thiều Chửu

① Bộ cổn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trên dưới thông nhau — Nét sổ trong chữ Hán — Tên một bộ trong số bộ chữ Trung Hoa.