Có 1 kết quả:

trung nga

1/1

trung nga

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Trung Quốc-Nga

Một số bài thơ có sử dụng