Có 1 kết quả:

trung nguyên tiết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiết rằm tháng bảy âm lịch.

Một số bài thơ có sử dụng