Có 1 kết quả:

trung lập

1/1

trung lập

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trung lập

Từ điển trích dẫn

1. Đứng giữa, không thiên về bên nào.

Một số bài thơ có sử dụng