Có 1 kết quả:

trung bộ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khoảng giữa, phần giữa.