Có 1 kết quả:

đan mạch

1/1

đan mạch

phồn thể

Từ điển phổ thông

nước Đan Mạch

Từ điển trích dẫn

1. Tên một nước ở Bắc Âu (Denmark), gọi tắt là nước “Đan” 丹.