Có 1 kết quả:

vị kỷ

1/1

vị kỷ

giản thể

Từ điển phổ thông

vị kỷ, ích kỷ, chỉ biết có mình