Có 1 kết quả:

chủ công

1/1

chủ công

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng bề tôi xưng hô với vua.
2. Tiếng đầy tớ tôn xưng chủ của mình. ◇Tây du kí 西遊記: “Giá tặc hầu chân cá thị cá địa lí quỷ, khước chẩm ma tựu phóng đắc ngã đích chủ công lai dã” 這賊猴真個是個地裏鬼, 卻怎麼就訪得我的主公來也 (Đệ ngũ nhị hồi) Con giặc khỉ này đúng là ma đất ở đây, làm sao mà nó tìm tới tận chủ nhân của ta được thế.
3. Tiếng khách tôn xưng chủ nhân (đàn ông). ◇Mai Nghiêu Thần 梅堯臣: “Văn đạo chủ công thiên ái khách” 聞道主公偏愛客 (Y vận hòa hứa đãi chế hậu viên yến tân 依韻和許待制後園宴賓) Nghe nói chủ nhân yêu mến khách.

Một số bài thơ có sử dụng